Preklady z/do jazyka anglického
so zameraním hlavne na projektové dokumentácie v oblasti
pozemného staviteľstva (cestné komunikácie, mosty, tunely, železnice, inžinierske siete), dopravného inžinierstva, ekológie, geodézie, geológie, vodohospodárskych stavieb,

v súlade s terminológiou
a zmluvnými podmienkami na výstavbu
podľa FIDIC

ale samozrejme aj všetky ostatné oblasti a špecializácie,

Cena orientačne 20 eur/NS (alebo 0,08 € za zdrojové slovo),
aktuálna sadzba sa dohodne na základe konkrétneho dopytu

Nie som plátcom DPH.

REFERENCIE

 

 

e-mail:amtras@stonline.sk