NOZE - KNIVES - MESSER - CUCHILLOS - COUTEAU - COLTELLI

Posledná aktualizácia: 06.11.2015

Last update: 06.11.2015

Das letzte "Update": 06.11.2015

 SK  UK
Táto stránka je venovaná nožom, nožiarom, chladným zbraniam a všetkému čo s tým súvisí:
This page is dedicated to knives, knifemakers, edged weapons and all related topics:

 Germany  Spain
Diese Seite ist den Messer, Messermacher, Blankwaffen u. alles dass damit zusammenhangt gewidmet:
Esta pagina esta dedicada a cuchillos, gente que las hacen, armas blancas i todo relacionado:

by: Alfred Marek

YOU CAN WRITE IN ENGLISH.
SIE KONNEN IN DEUTSCH SCHREIBEN.
UD. PUEDE ESCIBIR EN ESPANOL.
MAGYARUL IS IRHAT NEKEM.
TOZHE VOZMOZHNO PO RUSKY PISATJ.

 

 

Po niekoľkých rokoch, kedy boli moje stránky bez počítadla, som 17.10.2011 počítadlo znova aktivoval, aby bola predstava o návštevnosti.
Momentálne s
te návštevník číslo:

Telefonický kontakt: 0903 719 695
Mobile phone: +421 903 719 695