Čaka pozri: Čakram
Čakan pozri: kladivo bojové
Čakram
Čaras, Čaraj pozri: kyberský, paštúnsky, patánsky nôž
Čilanum
Čura