kamenná
medená
bronzová
zlatá
železná
damašková
oceľová
drevená
keramická
plastová
gumená
******************************************* *****************************************************************
starovek
stredovek
novovek
******************************************* *****************************************************************
Afrika
Amerika - Južná
Amerika - Severná
Balkán
Čína
Európa-Západná
Európa-Južná
Filipíny
India
Indonézia
Japonsko
Kaukaz
Malajzia
Orient
Rusko
Stredomorie
Škótsko
******************************************* *****************************************************************
armádna pozri: vojenská
do čižmy
kombinovaná
kordík
mečík pozri: kordík
obetná
pracková
v palici
vojenská
vrhacia