Kliknite na obrázok

Čepeľ dl.12 cm, celková dl.24 cm, kožené púzdro
oceľ: damašek, uhlíková oceľ, tvrdosť - 58 HRC,
R
ukoväť: vyvrelina, čerešňa, kosť, Kovanie : alpaka
Čepeľ dl.10 cm, celková dl.22 cm, kožené púzdro
oceľ: RWL 34ľ, tvrdosť - 59 HRC,
R
ukoväť: bubinga, Kovanie : bronz, gravír
Čepeľ dl.13 cm, celková dl.25 cm, kožené púzdro
oceľ: damašek, uhlíková oceľ, tvrdosť - 60 HRC,
R
ukoväť: Wenge, alpaka, Kovanie : alpaka
Čepeľ dl.8 cm, celková dl.20 cm, kožené púzdro
oceľ: RWL 34ľ, tvrdosť - 59 HRC,
R
ukoväť: ovangold, padouk, Kovanie : mosadz
Oceľ: RWL 34, tvrdosť - 60 HRC,
R
ukoväť: byvolí roh, amarant,
Kovanie : mosadz, kožené puzdro
Oceľ: damascénska torzírovaná uhlíková oceľ, tvrdosť - 60 HRC, Rukoväť: jelenia kosť, amarant, Kovanie a ostatné články v rukoväti: Alpaka, kožene puzdro
Oceľ: RWL 34, tvrdosť - 59 HRC,
R
ukoväť: Wenge, čelo noža: kosť,
Kovanie : bronz, kosť, kožené puzdro
Oceľ: RWL 34, tvrdosť - 60 HRC,
R
ukoväť: Wenge + kosť
Kovanie : ozdobná záštita - bronz + kosť, kožené puzdro
čepeľ: dĺžka 10 cm, oceľ: reťazová oceľ - damašek,
kalené - 60 HRC,
rukoväť: bubinga, byvolí roh
Kovanie: bronz
čepeľ: dĺžka 12 cm, oceľ: reťazová oceľ - damašek,
kalené - 58 HRC,
rukoväť: kosť, agát nádor
Kovanie: alpaka
čepeľ: dĺžka 12 cm, oceľ: reťazová oceľ - damašek,
kalené - 60 HRC,
rukoväť: kosť z jeleňa, byvolí roh
Kovanie: alpaka
čepeľ: dĺžka 12 cm, oceľ: RWL 34, kalené - 60 HRC
rukoväť: agát nádor, orech Tagua
Kovanie: bronz
čepeľ: dĺžka 10 cm, oceľ: RWL 34, kalené - 58 HRC
rukoväť: hruška Naschy, agát nádor, eben
Kovanie: bronz
čepeľ: dĺžka 10 cm, oceľ: N 690, kalené - 60 HRC
rukoväť: buvolí roh,alpaka,nador dub
Kovanie: alpaka
čepeľ: dĺžka 10 cm oceľ RWL kalene - 60 HRC
Rukoväť: orech tagua,červena palma
kovanie : mosadz
Čepeľ: dĺžka 10 cm, materiál: oceľ C-440, tvrdosť: 62HRC
Rukoväť: čerešňa-nádor, eben
Záštita: mosadz
Čepeľ: dĺžka 14 cm, materiál: oceľ RWL, tvrdosť: 62HRC
Rukoväť: agát-nádor, eben
Záštita: bronz
Čepeľ: dĺžka- 12 cm Damasková uhlíková oceľ, 62HRC
Rukoväť: exotické drevo- Padouk, kosť
Záštita: bronz
Čepeľ: dĺžka 12 cm, materiál: oceľ C-440, tvrdosť: 62HRC
Rukoväť: hruška-koreňovica
Kovanie: bronz
Čepeľ: 12cm - kovaná RWL
tvrdosť: 60 HRC- popustené
Rukoväť: čerešňa-nádor, zebrano, eben
Záštita: mosadz
Čepeľ: dĺžka- 12cm Böhler N690 kalené 60HRC
Rukoväť: kosť ,eben
štita: mosadz
Čepeľ: dĺžka - 14 cm
Damasková oce
ľ uhlíková kalené - 58HRC
Rukoväť: exotické drevo : Padok, kosťštita: mosadz
Čepeľ: dĺžka- 12 cm Damasková oceľ kalené-58HRC
Rukoväť: exotické drevo- Kokobolo
Kovanie: Dural
Čepeľ: dľžka-14 cm
Damasková uhlíková oceľ kalené -58HRC
Rukoväť: paroh Kovanie: bronz
Čepeľ: dĺžka - 12 cm
Damasková uhlíková oceľ kalené-58HRC
Rukoväť: agát- nádor, mahagon, padok Kovanie: bronz
Čepeľ: dĺžka 13 cm
Damasteel kalenie -60 HRC
Rukoväť: erešňa- nádor,eben Kovanie: bronz, meď
Čepeľ: dĺžka- 12 cm
Damasková uhlíková oceľ kalenie- 58 HRC
Rukoväť: exotická koreňovica ,eben Kovanie: dural
Čepeľ: dĺžka- 13 cm Böhler N 690 kalené - 62 HRC
Rukoväť: jelenia kosť, fíber, mahagon
Kovanie: mosadz
Čepeľ: dĺžka- 12 cm Mat. - RWL Kalené - 60 HRC
Rukoväť: zebrano, eben
Kovanie: mosadz
Čepeľ: dĺžka- 14 cm Mat: RWL kalené - 60 HRC
Rukoväť: Wenge , kosť , meď
Kovanie: mosadz
Čepeľ: dĺžka- 14 cm
Damasková uhlíková oceľ kalené - 60 HRC
Rukoväť: kosť , padok , mosadz Kovanie: mosadz
Čepeľ: dĺžka - 14 cm Böhler - N 495 kalené - 60 HRC
Rukoväť: erešňa-nádor, eben
Kovanie: bronz, meď
Čepeľ: dĺžka - 14 cm Böhler - N 695 kalené - 62 HRC
Rukoväť: exotické drevo - ovangol, eben
Kovanie: bronz
Čepeľ: dĺžka - 10 cm Böhler - AK 9 kalené - 62 HRC
Rukoväť: jabloň
Kovanie: mosadz
Čepeľ: dĺžka- 9 cm
Damasková uhlíková oceľ kalené- 60 HRC
Rukoväť: exotické drevo- buranga,eben , kosť
Kovanie: bronz
Čepeľ: dĺžka - 12 cm
Damasková uhlíková oceľ kalené – 58 HRC
Rukoväť: Africká hruška, eben , kosť , meď
Kovanie: mosadz
Čepeľ: dĺžka - 12 cm
Damasková uhlíková oceľ kalené – 60 HRC
Rukoväť: exotické drevo- červená palma , eben
Kovanie: mosadz
Čepeľ: dĺžka- 14 cm.
Damasková uhlíková oceľ Kalené – 60 HRC
Rukoväť: exotické drevo - padouk , eben , ovangol
Kovanie: mosadz
Čepeľ : dĺžka - 14 cm Böhler - N 690 kalené- 60 HRC
Rukoväť: paroh
Kovanie: bronz - rytina
Čepeľ: dĺžka - 13 cm
Böhler - N 690 - kovaná kalené - 60 HRC
Rukoväť : eben , paroh Kovanie: alpaka
Materiál: uhlíková oceľ kalené: 62HRC
Dĺžka čepele: 12cm
Rukovä
ť - erešňa nádor -eben-kosť
Kovanie : mosadz
...