VLASTNORUČNÁ VÝROBA NOŽA

BUDETE POTREBOVAŤ NASLEDUJÚCE NÁRADIE (ZARIADENIE)

 

1. Elektrická brúska (najlepšie na 380 V, v horšom prípade na 220 V)

2. Ak ju máte, zíde sa aj šmyrgľovačka - nie je však podmienkou.

3. Vŕtačka

4. Pilníky vrátane ihlových

5. Šmyrgľový papier (od jemného 600 resp. 400 po hrubší - 100)

6. Leštiaci kotúč (filcový alebo handrový)

7. Leštacu pastu

8. Kladivo

9. Pilku vrátane "ihlovej pilky"

 

ČEPEĽ (vychádzame z toho, že máte hotovú resp. neopracovanú ale už zakalenú čepeľ - pozrite si našu ponuku).

Vybrúsiť obrys čepele. Pozor - materiál je už zakalený a pri brúsení ho treba sústavne ochladzovať - ponárať do studenej vody, aby sa neprehrial. Tým by stratil kvalitatívne vlastnosti, ktoré získal zakalením - tvrdosť a húževnatosť.

Tú časť čepele, ktorá bude zasunutá do rukoväte zbrúsiť do tzv. tŕňa.

Teraz prichádza na rad najnáročnejšia fáza výroby noža - vybrúsenie ostria. Jediný spôsob ktorý poznám ako sa to naučiť, je zobrať materiál, postaviť sa k brúske a pustiť sa do toho. Brúsky majú vačšinou minimálne dve možnosti voľby rýchlosti otáčok - brúsime pri vysokých otáčkach (nižšie otáčky sa využívajú pri šmyrgľovaní, nanášaní leštiacej pasty a pod.).

Samozrejme je veľmi dôležité dodržiavať pravidlá bezpečnosti pri práci s vysokovýkonnými nástrojmi, to zn. používať ochranný štít resp. okuliare, chrániče sluchu, ochranný odev a obuv prípadne aj rukavice.

V rámci tejto základnej informácie nie je možný podrobný popis a vysvetlenie techniky brúsenia. Treba si buď zaobstarať odbornu literatúru, resp. sa vyzbrojiť trpezlivosťou a počkať si, kým sa postupne budú tieto technológie objavovať na stránke www.noze.sk. Potom je to už len otázkou praxe. Nevadí keď aj niekoľko čepelí zničíte - u nás sa dajú lacno kúpiť v kategórii materiál - čepele.

Takže - máme vybrúsený obrys (základný tvar) čepele, jej "tŕň" (časť, na ktorú je nasunutá priečka a rukoväť) a taktiež máme vybrúsené ostrie.

Ďalším krokom je výroba (opracovanie) záštity.

Záštita je kus hrubšieho plechu (resp. iných materiálov rôznych tvarov), ktorého prečnievajúce časti bránia tomu, aby naša ruka "skĺzla" na ostrie a my sa porezali.

Prvým krokom prípravy záštity (samozrejme keď už máme vybratý vhodný kus materiálu) je urobenie otvoru, cez ktorý sa prestrčí tŕň čepele, aby sa naň potom mohla nastrčiť rukoväť.

Priečku (záštitu) prevŕtame vrtákom, ktorého priemer nie je väčší ako hrúbka hornej časti (chrbáta) čepele. Popis celého postupu si treba zasa buď naštudovať (pomôžeme postupným umiestňovaním materiálov na internet), resp. zase postupovať metódou "pokus-omyl".

Stručne zhrnuté: záštitu prevŕtame, tenkým ihlovým pilníkom vypilníkujeme otvor kopírujúci profil (hrúbku a šírku) tŕňa a potom, keď už môžeme tŕň čepele cez záštitu prestrčiť, túto opracujeme z obidvoch strán. Plochy sa "nahrubo" opracujú pilníkom a potom vyhladia šmyrgľom. Pozor - keď už bude nôž hotový, tak vonkajšia ale aj vnútorná strana záštity sa už nebude dať opracovať (aspoň nie v blízkosti čepele a rukoväte). Skôr než sa čepeľ a rúčka spoja lepidlom resp. nitmi, musí byť záštita komplet opracovaná vrátane vyhladenia a vyleštenia.

Rukoväť

Najskôr popíšeme najjednoduchší spôsob výroby rukoväte - rukoväť z jedného kusa materiálu (drevo, paroh, kosť a pod.).

V prvom rade si premyslíme ako bude budúca rukoväť s nožom spojená. Potom do materiálu rukoväte vyvŕtame otvor, do ktorého sa vsunie "tŕň" čepele. Hlavne je treba vedieť v akom sklone a do akej hĺbky budeme vŕtať (ešte sa k tomu vrátime). V tomto prípade može byť priemer vrtáka podstatne väčší ako je hrúbka materiálu čepele (pozor - nie však väčší ako je šírka tŕňa čepele) nakoľko sem ešte príde lepidlo. Vyvŕtame otvor, ktorého profil upravíme ihlovou pilkou (pilkou od priamočiarej el. pilky), ktorú sme si na brúske upravili tak, aby sa dala zasunúť do otvoru vyvŕtaného v rukoväti a na ktorú sme si prispôsobili rúčku.

Touto ihlovou pilkou vytvarujeme otvor v rukoväti tak, aby sa tam dal zasunúť "tŕň" čepele.

Počas celej fázy opracúvania záštity a rukoväte, kedy čepeľ chytíte do ruky minimálne tisíc krát, doporučujem ostrie čepele neutralizovať - omotať izolepou, aby ste sa neporezali.

Teraz dáme túto izolepu dole a ideme vyhladiť čepeľ (doteraz bola iba nahrubo opracovaná na brúske).

Ja robím nože pre svoje potešenie a nie ako zdroj obživy a preto si môžem dovoliť luxus vyhladiť čepele ručne (dosť náročné na čas) a nie strojove - na šmirgľovačke.

Ja to robím tak, že si list šmirgľového papiera (min.400-vka) nastrihám na tenké pásiky (široké cca 1 cm), ktorými potom počas "dlhých zimných večerov" a "pri telke" vyhladzujem stopy po brúske na čepeli. Ľudia bez trpezlivosti - zabudnite na tento spôsob a kúpte (alebo vyrobte) si šmyrgľovačku. Po niekoľkých desiatkach hodín ručného šmyrgľovania čepele (keď ste sa pri tom niekoľko krát porezali) je čepeľ vyhladená do tzv. "zamatového finišu".

Keď sa dostanete az do tejto fázy, prichádza zlepenie jednotlivých častí noža.

Na čepeľ vyhladenú do "zamatova" nasunieme už dokonale opracovanú záštitu. Pozor - žiadne medzery medzi čepeľou a otvorom v priečke a čepeľou a vonkajšou stranou záštity (bude podrobnejšie popísané).

Na "tŕň" nasunieme rukoväť. Čelná strana rukoväte musí dokonale priliehať na vnútornú stranu záštity. Skontrolujeme, či všetky časti noža perfektne "lícujú". Ak áno, tak si pripravíme lepidlo.

Mne najlepšie vyhovuje rýchlotvrdnúce epoxidové lepidlo. Výber je širší, mne sa však osvedčil PATTEX STABILIT od firmy Henkel. Tvrdne behom 15-20 minut a preto je dôležité mať všetko dopredu už perfektne premyslené a pripravené.

Podľa návodu pripravíme lepiacu zmes, natlačíme ju do otvoru v rukoväti (ja to robím tak, že si rozrobené lepidlo dám do injekčnej striekačky - samozrejme bez ihly - a pomocou tejto striekačky ho natlačím do otvoru v rukoväti).

Na tŕň čepele nasunieme záštitu (je dobré jednotlivé časti si dopredu označiť, kde je spodná/vrchná/predná/vnútorná strana a v ktorom bode sa jednotlivé časti spájajú), do otvoru v rukoväti natlačíme lepidlo a tŕň čepele (s už nasadenou záštitou) zatlačíme do rukoväte.

Pri rýchlotvrdnúcom lepidle chvíľu podržíme a potom jemne položíme, aby mohlo lepidlo v kľude vytvrdnúť. Ak použijeme lepidlo s dlhšou dobou tvrdnutia - 12 az 24 hodín - v takom prípade musíme nôž upnúť do vopred pripraveného "fixovacieho zariadenia".

Poslednou fázou je vyleštenie čepele a opracovanie/dokončenie rukoväte (bude postupne doplnené).

Materiál je možné objednať podľa ponuky v "Burze" v kategorii "materiál na výrobu nožov".

Postup výroby noža s črienkami z parožia nabudúce.