Nožiarske výstavy v roku 2014
K
nife shows in 2014

Brno Super, ČR
15. marca 2014

March 15, knife show in Brno, Czech Republic

NOŽE BRATISLAVA 2014
26. apríla 2014, Bratislava
sobota od 09.00 - 16.00
April 26, knife show in Bratislava, SR

miesto konania výstavy / place where the show takes place